Integritetspolicy

Här nedan följer information om din integritet och hur bk-ornen.se lagrar dina uppgifter

GDPR dataskyddsförordningen (nya regler från den 25 maj 2018)
I enlighet med de nya EU-reglerna från ovan satt datum, måste du ge
ditt samtycke när du använder formulär på örnens webbsida att du
god tar att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur bk-ornen.se samlar in, använder
och lagrar samt skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

När du använder någon av formulären, på webbsidan så måste du
ge ditt samtycke till att vi hanterar och bearbetar din uppgifter,
det inkluderar;

  • Namn
  • E-post
  • Annan info du anger i meddelanderutan

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna kontakta dig bk-ornen.se
kommer inte samla in mer information än som behövs för kontakt med dig.

Hur länge kommer ni ha min information?

Kontakt via formulär raderas så snart vi har bearbetat dina uppgifter.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras ut av styrelsen utsedda personer i Bowlingklubben Örnen,
ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert
enlighet med gällande lagstiftning.

Kommentarer på webbsidan

Du varmt välkommen att kommentera artiklarna på vår webbplats,
vi använder oss ut av ett tredje-parts tillägg som är kopplat till din
social profil på Facebook. Din uppgifter lagras och hanteras av
Facebook.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll
(ex. videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra
webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren
har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookiefiler,
bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion
med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med
detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på
webbplatsen i fråga.

Hantera cookie-preferenser

[rcb-consent type=”change” tag=”a” text=”Ändra inställningar”] | [rcb-consent type=”revoke” tag=”a” text=”Återkalla samtycke” successmessage=”Du har återkallat samtycket. Sidan kommer att laddas om nu.”]

Du kan ändra dina cookie-preferenser när som helst genom att klicka på länkarna ovan. Detta låter dig besöka bannern för samtycke för cookies igen och ändra dina inställningar eller dra tillbaka ditt samtycke direkt.

För att hantera cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbsignaler, etc.) och relaterade samtycken använder vi samtyckesverktyget ”Real Cookie Banner”. Detaljer om hur ”Real Cookie Banner” fungerar finns på https://devowl. io/rcb/data-processing/.

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är art. 6 (1) lit. c GDPR och art. 6 (1) lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av cookies och liknande tekniker som används och tillhörande samtycke.

Tillhandahållande av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera dina samtycken.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse
Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt.
Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du
anser att den är inkorrekt.
Rätt till att bli bortglömd och raderad
Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du
anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med
dataskyddsförordningen.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi
använder din information, eller dina rättigheter så kan
du kontakta dataskyddsombudet.

Senast uppdaterad: 2023-01-15
Webbansvarig