Stort grattis önskar vi evigt unge Lasse Strandberg som nu
fyller 80 år, från hela BK Örnen. Tack för ditt stora arbete med
barn och ungdomsverksamheten!