BK Örnens STORA tack till Göran Druid, som gått in och sponsrat BK Örnen
75 år med 3000.- cash. Alla medlemmar lyfter på hatten för denne
genuine gentleman och föreningsmedlem!