STORT TACK TILL ALLA ER SOM KÖPT o SÅLT
BINGOLOTTER verksamhetsåret 2016—2017.
Det har inneburit + 7 %, alltså en ökning och därmed också
en likvärdig ökning i kr till vårt kära o så viktiga Svenska Föreningsliv!
NU tar vi sommaruppehåll o återkommer
åter i TV4 söndagen den 27 augusti.
Trevlig sommar!
Vill Ni fortfarande ha lite spänning samtidigt
som ni stöttar Föreningslivet i
sommar så ge SverigeLotten en tanke.
Föreningslivets egen