Som fyller 18 år, med seger över Ax 14-6, käglor 6797-6564. Bajen Earlingh
topp 911 ! Stefan old man river 907 !