Stefan Falkhälls Bowlingskola för BK Örnens barn & ungdomsverksamhet.
Ett samarbete med Vilbergsskolan, i bild med tränaren Igge Eriksson, skolans
Vesa Saaranpä och Stefan Falkhäll i bakgrunden. 14 barn ingår i gruppen
alla med hall licens för Örnen.