Sista vändan 1602 Giggie topp 249
Alex Erlandsson stark 857