Frid över vår medlem Janne Falkhälls minne, från BK Örnen.
Våra tankar går närmast till Jannes familj o anhöriga.