Stefans mångåriga insatser som spelare inom bowling i Norrköping och på nationell nivå innebär att han är en förebild för många unga. 

Genom engagemang och gott ledarskap har han byggt upp en omfattande ungdomsverksamhet inom bowlingen i Norrköping.

Stefans förmåga och vilja att lära ut bowlingens möjligheter på såväl individ och gruppnivå har gett många ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning.

Ingrid Cassel
Kretsordförande / M
Norrköping 2020-06-24