Igge Eriksson Örnen , uppvaktar ikonen Lasse Strandberg på
85 årsdagen Klubbens stora digitala Hurra!