Bingolottos Kenneth Arnesson överlämnar årets check
till Örnens kassör Stefan Falkhäll