Danne Gran 858 med många glada kamrater !
Hoppet lever för 80-åringen BK Örnen !