Nr 88 serie C Martin Johansson vann Örnens klotlotteri och överlämnas av kassören Falkhäll

Tack alla som bidrog